Uvjeti korištenja

OSRAM - Uvjeti korištenja

1. Opseg

1.1 Bilo kakvo korištenje ovog web site-a ("OSRAM Web Site") pruženo od strane OSRAM GmbH i/ili njegovih povezanih društava ("OSRAM") podložno je ovim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja mogu biti nadopunjeni, izmijenjeni ili zamijenjeni drugim uvjetima i uslovima, npr. za kupnju proizvoda i usluga. Prijave na ovaj web site ili, gdje prijava nije potrebna, pristup ili korištenje ovog web site-a, predstavlja prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja u njihovoj trenutnoj verziji.
 
1.2 Ukoliko Korisnik koristi OSRAM web site kao poslovni korisnik, npr. u svrhu trgovine, posla ili profesije ili u ime javnih tijela ili korporacije, članak § 312e paragraf 1, stavak 1, br. 1 - 3 od German Civil Code se ne primjenjuje.

2. Usluge

2.1 OSRAM web site sadrži određene informacije i software, kao i – što može biti slučaj – povezanu dokumentaciju za pregledavanje ili preuzimanje.
 
2.2 OSRAM zadržava pravo na prekid OSRAM web site-a, djelomično ili u potpunosti, u bilo koje vrijeme. Zbog prirode interneta i računalnih sustava, OSRAM ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za stalnu dostupnost OSRAM web site.

3. Registracija, Zaporka

3.1 Neke stranice OSRAM web site-a mogu biti zaštićene zaporkom. U sigurnosnom interesu i interesu sigurnosti poslovnih transakcija, samo je registriranim korisnicima dozvoljen pristup takvim stranicama. OSRAM zadržava pravo odbiti registraciju bilo kojem Korisniku. OSRAM posebno zadržava pravo zahtijevati registraciju Korisnika na stranice koje su prethodno bile slobodno dostupne. OSRAM ima pravo, u bilo koje vrijeme i bez obveze davanja obrazloženja, uskratiti Korisniku pravo pristupa zaporkom-zaštićene dijelove putem blokiranja njegovih Korisničkih Podataka (kao što je definirano u nastavku), posebno ako Korisnik

  • pruža netočne podatke prilikom registriranja,
  • • krši ove Uvjete korištenja ili zanemaruje potrebu pažljivog održavanja svojih Korisničkih Podataka,
  • • krši važeće zakonske propise u pristupu ili korištenju OSRAM web site-a
  • • ne koristi OSRAM web site duži vremenski period.

3.2 Prilikom registracije, Korisnik će dati točne podatke, i, ukoliko se takve informacije promijene protekom vremena, će ažurirati podatke (online, koliko je to moguće) bez nepotrebnog odgađanja. Korisnik će osigurati da je njegova ili njezina e-mail adresa, koju je registrirao OSRAMu, točna u svako doba i na adresi na koju se Korisnik može kontaktirati.
 
3.3 Nakon registracije Korisnik će dobiti pristupni kod, koji se sastoji od Korisničkog imena i zaporke ("Korisnički podaci"). Prilikom prvog pristupa, Korisnik će promijeniti zaporku koju je dobio od OSRAMa u zaporku poznatu samo Korisniku. Korisnički Podaci omogućuju Korisniku da pregledava i mijenja vlastite podatke ili da uskrati ili dozvoli obradu njegovih ili njezinih podataka.
 
3.4 Korisnik će osigurati da Korisnički Podaci nisu dostupni trećoj strani i odgovoran je za sve transakcije i ostale aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim ili njezinim Korisničkim Podacima. Na kraju svake online aktivnosti, Korisnik će se odjaviti iz zaporkom-zaštićenih dijelova. Ako, te u mjeri kojoj, Korisnik postane svjestan da treća strana zloupotrebljava njegove ili njezine podatke, Korisnik će obavijestiti OSRAM bez odgode u pisanom obliku, kao i neposredno putem e-maila ako je potrebno.
 
3.5 Nakon primitka obavijesti iz odjeljka 3.4, OSRAM će uskratiti pristup na zaporkom-zaštićene dijelove pod navedenim Korisničkim Podacima. Pristup od strane Korisnika će biti omogućen ponovno samo nakon Korisnikove aplikacije OSRAMu ili nakon nove registracije.
 
3.6 Korisnik može u bilo kojem trenutku zahtijevati prekid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da prekid ne ugrozi pravilnu izvedbu ugovornog odnosa. U takvom slučaju, OSRAM će izbrisati sve Korisničke Podatke i sve druge osobne podatke koji se odnose na Korisnika čim ti podaci više neće biti potrebni.

4. Prava korištenja informacijama, software-om i dokumentacijom

4.1 Korištenje bilo kakve informacije, software-a i dokumentacije dostupne na OSRAM web site-u predmet je Uvjeta korištenja. Posebno dogovorene odredbe licence imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja.
 
4.2 OSRAM daje Korisniku neisključivu i neprenosivu licencu za korištenje informacija, software-a i dokumentaciju dostupnu Korisniku na OSRAM web site-u u dogovorenoj mjeri, ili, u slučaju da ne postoji takav dogovor, u mjeri koju je OSRAM namijenio kako bi istu učinio dostupnom, pod uvjetom da ne postoje ograničenja iz poglavlja 5.
 
4.3 Software će biti dostupan bez naknade u objektnom kodu. Neće biti obveze da izvorni kod treba biti na raspolaganju. Ovo se ne odnosi na izvorni kod Open Source software-a, uvjeti licence imaju prioritet pred ovim Uvjetima korištenja kada je naznačeni software predan i kada postoji obveza da izvorni kod bude dostupan. U takvom će slučaju OSRAM omogućiti dostupnost izvornog koda u zamjenu za nadoknadu nastalih troškova.
 
4.4 Informacije, software i dokumentacija u bilo kojem trenutku ne smije se distribuirati od strane Korisnika trećoj strani, niti može biti iznajmljena ili dostupna na bilo koji drugi način. Osim ako nije dopušteno zakonskim propisima, Korisnik neće mijenjati software ili dokumentaciju niti rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili dekompilirati software ili odvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik može napraviti jednu sigurnosnu kopiju software-a na kojem je potrebno osigurati daljnju upotrebu u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
 
4.5 Informacije, software i dokumentacija su zaštićeni autorskim pravima kao i međunarodnim ugovorom o autorskim pravima i drugim zakonskim propisima i konvencijama vezanih na intelektualno vlasništvo. Korisnik je dužan pridržavati se zakona a to se naročito odnosi na mijenjanje, skrivanje ili uklanjanje bilo kojeg alfanumeričkog koda, oznaka ili obavijesti o autorskim pravima iz podataka ili iz software-a ili dokumentacije ili bilo koje njihove kopije.
 
4.6 §§ 69a i nadalje od German Copyright Law nisu pogođeni ovim.

5. Intelektualno vlasništvo

5.1 Materijal dostupan na OSRAM web site-u, uključujući sav sadržaj, informacije, fotografije, ilustracije, grafiku, imena, zaštićene znakove i logotipove su vlasništvo OSRAM GmbH ili njegovih opunomoćenika i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Materijali su namijenjeni samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Bez obzira na odredbe u poglavlju 4 ovih Uvjeta korištenja, sadržaj OSRAM web site-a kao što je opisano ranije ne može se mijenjati, kopirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, koristiti, dopunjavati ili koristiti na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog odobrenja od strane OSRAM GmbH.
 
5.2 Ništa što je sadržano u gore navedenom ne može se tumačiti kao davanje implicitno ili na drugi način bilo licence ili prava korištenja bilo kojeg patenta, zaštitnog znaka ili bilo kojeg drugog intelektualnog prava OSRAM GmbH. Niti izdati licencu ili prava na korištenja bilo kakvih autorskih prava ili drugih prava vezano na materijal gore opisan.
 
5.3 Ime i zaštitni znak OSRAM, drugi zaštitni znakovi proizvoda, ilustracije i logotip koji identificira OSRAM proizvode su vlasništvo OSRAM GmbH. Registriranje se još provodi u nekim relevantnim zemljama.
 
5.4 Koristi od ovih imena i zaštitnih znakova zahtijeva izričito dopuštenje OSRAM GmbH. Korištenje imena OSRAM kao reference je dozvoljeno, npr. kao link na ovu stranicu. OSRAM GmbH mora dobiti prethodnu obavijest o ovakvoj upotrebi.

6. Obaveze korisnika

6.1 U pristupu i korištenju OSRAM web site-a, Korisnik ne smije

  • naštetiti drugim osobama, posebno maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
  • kršiti javni moral u svom načinu upotrebe;;
  • kršiti bilo koje pravo intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička prava;
  • učitavati bilo kakav sadržaj koji sadrži virus, tzv. Trojan, ili bilo koji drugi program koji bi mogao oštetiti podatke;
  • prenositi, pohranjivati ili učitavati hiperveze ili sadržaje na koje Korisnik nema pravo, pogotovo u slučajevima kada hiperveze ili sadržaji krše obaveze o povjerljivosti ili su nezakoniti;
  • distribuirati oglase ili neželjene e-mailove (tzv "spam") ili netočna upozorenja o virusima, oštećenjima ili sličan materijal; dodatno, Korisnik ne smije nametati sudjelovanje u bilo kojoj lutriji, snowball sustavima, lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima

6.2 OSRAM može odbiti pristup OSRAM web site-u u bilo kojem trenutku, a osobito ako Korisnik prekrši neku od obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Hiperveze

OSRAM web site može sadržavati hiperveze na web stranice trećih osoba. OSRAM neće imati nikakvu odgovornost za sadržaj takvih web stranica i ne zastupa niti podržava takve web stranice ili njihov sadržaj kao vlastite. OSRAM ne kontrolira informacije na takvim web stranicama i nije odgovoran za njihvo sadržaj i informacije koje se tamo nalaze. Korištenje takvih web stranica bit će isključivo na vlastitu odgovornost Korisnika.

8. Odgovornost

8.1 Za sve vrste štete, bit ćemo odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama samo u slučaju (1) namjere i grube nepažnje, (2) u slučaju oštećenja zdravlja, tjelesne ozljede ili smrti, (3) u slučaju pretpostavke isporuke ili garancije kvalitete, (4) u slučaju zlonamjernog skrivanja i (5) u slučaju potraživanja na temelju Zakona o odgovornosti o proizvodu. Ukoliko smo u kažnjivoj povredi bitne obveze ili klijent ima pravo na potraživanja za naknadu štete u mjestu ispunjenja, odgovornost će biti ograničena na naknadu za karakteristično pojavljivanje, predvidive štete. Druga potraživanja za naknadu štete (npr. posljedične štete) se ne mogu potraživati. Osnovne obveze koje se odnose na namjenu ovih uvjeta su bitne osnovne obveze zaštite kupca, koje se odobravaju prema ugovoru i svom sadržaju i namjeni; osim toga, te obveze, koje omogućuju ispunjenje ugovora i povjerenje od strane kupca smatra se da su bitne obveze (npr. isporuku proizvoda s dogovorenim karakteristikama, odnosno karakteristike navedenih u specifikacijama, u dogledno vrijeme i prikladnosti tih proizvoda za određenu svrhu, odnosno svrhu navedenu u opisu proizvoda).
 
8.2 8.2 Informacije na OSRAM web site-u mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji možda nisu dostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). U svakom slučaju potrebne performanse proizvoda moraju međusobno biti dogovorene prilikom kupnje.

9. Virusi

Iako OSRAM čini sve napore da zadrži OSRAM web site bez virusa, OSRAM ne može dati nikakvu garanciju da je ista bez virusa. Korisnik će, za svoje vlastitu zaštitu, poduzeti potrebne korake radi osiguranja adekvatnih sigurnosnih mjera te će koristiti virus skener prije preuzimanja bilo kakve informacije, software-a ili dokumentacije.

10. Kontrola izvoza

Izvoz određenih informacija, software-a i dokumentacije može, npr. zbog svoje prirode ili namjere korištenja na konačnom odredištu, biti predmetom odobrenja. Korisnik će se strogo pridržavati izvoznih pravila za informacije, software i dokumente, naročito onih od strane EU kao i pojedinačnih EU država članica i USA. OSRAM će označiti takve informacije, software i dokumentaciju koja zahtijeva odobrenje u skladu s Njemačkom i EU izvoznom kontrolnom listom te U.S. trgovinskom kontrolnom listom.

11. Zaštita osobnih podataka

Za prikupljanje, korištenje i obradu osbnih podataka Korisnika OSRAM web site, OSRAM se ponaša u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka i OSRAM politike zaštite osobnih podataka, dostupnih na Internetu pod Privatnost.

12. Dodatni ugovori, Mjesto nadležnosti, Mjerodavno pravo

12.1 Svaki dodatni ugovor mora biti u pismenom obliku.
 
12.2 Mjesto nadležnosti bit će Minhen ako je Korisnik trgovac u smislu njemačkog Trgovačkog zakona (Trgovački zakonik).
 
12.3 Pojedinačnim stranicama OSRAM web site-a upravlja i administrira OSRAM i/ili njezina podružnica. Stranice su u skladu s važećim zakonima primjenjivim u zemlji gdje društvo ima sjedište. OSRAM ne prihvaća nikakvu odgovornost za činjenicu da navedene informacije, software i/ili dokumentacija na OSRAM web site-u može biti pregledana ili preuzeta na lokaciji izvan navedene zemlje. Ukoliko Korisnik pristupi OSRAM web site-u van navedene zemlje, izričito je odgovoran za poštivanje sa svim primjenjivim zakonskim odredbama. Pristup OSRAM web site informacijama, software-u i/ili dokumentacijama iz zemalja gdje je takav sadržaj nezakonit je zabranjeno. U takvim slučajevima, gdje Korisnik želi ući u poslovni odnos sa OSRAMOM, Korisnik treba kontaktirati OSRAM predstavnika u zemlji.
 
12.4 Ovi uvjeti korištenja uređuju se prema Njemačkom pravu. Mjesto nadležnosti je Minhen. Primjena Njemačkog „Uniform Code“ na formiranje ugovora u međunarodnoj prodaji pokretnih dobara od 17. srpnja 1973. godine i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. travnja 1980 su isključeni.
 
Travanj 2006

© 2017, OSRAM GmbH. Sva prava pridržana.